vốn cho vay

PVcomBank cho vay gói 10.000 tỷ

PVcomBank cho vau gói 10.000 tỷ

Vay mua ôtô, lãi suất ưu đãi là 6,8%/năm trong 6 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 24 tháng, 7,99% trong 12 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 36 tháng. Ngân hàng Đại Chúng