VIB

Ngày 9/1/2017 VIB sẽ lên sàn UPCoM

Ngày 9/1/2017 VIB sẽ lên sàn UPCoM

Tính đến thời điểm 31/11/2016, cổ đông lớn nhất của VIB là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, 1 trong 10 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm, hiện đang giữ 20%