vay vốn

7 ảnh hưởng khiến lãi suất khó giảm trong năm 2017

7 ảnh hưởng khiến lãi suất khó giảm trong năm 2017

Đến nay, khi lãi suất huy động các ngân hàng thương mại đã xuống vùng thấp hơn hẳn, vẫn chưa có một sự điều chỉnh từ chính sách lãi suất điều hành. Năm 2017, bước đầu, Ngân hàng Nhà nước

3 ông lớn ngân hàng liệu có vượt rào cho vay

3 ông lớn ngân hàng liệucó vượt rào cho vay

Cả tên gọi và nội hàm của giới hạn trên tại hai thông tư, tại hai thời điểm trước và nay đã khác. Theo đó, việc dùng tính toán theo nội hàm cũ để đối chiếu với giới hạn và

FE Credit hoàn tất thủ tục vay hợp vốn với Credit Suisse

FE Credit hoàn tất thủ tục vay hợp vốn với Credit Suisse

Đây là một thị trường quan trọng của Credit Suisse, vì thế chúng tôi cam kết sẽ mang đến giá trị cho khách hàng thông qua tận dụng lợi thế tích hợp của ngân hàng đầu tư và hệ thống

Thực hiện cơ chế trần lãi suất cho vay mới

Thực hiện cơ chế trần lãi suất cho vay mới

Suốt những năm sau đó, câu chuyện trần lãi suất cho vay như thế nào, quy định và thực hiện thực tế vẫn luôn có nhiều tranh luận tại nhiều diễn đàn, đặc biệt nổi bật trong thảo luận tại