tỷ giá vàng

Trong năm 2016 vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng

Trong năm 2016 vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tài chính toàn cầu đang giảm xuống mức thấp do nhiều nhà đầu tư đã đóng trạng thái để bước vào kỳ nghỉ đón năm mới. Giá vàng thế giới tăng