thuế

Hải quan chưa đạt chỉ tiêu ngân sách

Hải quan chưa đạt chỉ tiêu ngân sách

Dự toán năm 2016 được xây dựng trên các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô GDP đầu năm dự báo là 6,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%. Trong khi đó, thực tế GDP năm 2016 tăng thấp hơn mục

Quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Những quy định mới đưa ra không những phải đảm sự hiệu quả trong quản lý nguồn thu từ thuế, mà còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ, cải thiện môi trường