chính sách

Ngân hàng bắt đầu hai điều chỉnh lớn

Ngân hàng bắt đầu hai điều chỉnh lớn

Theo đó, việc thực hiện từ thời điểm này đã có bước đệm và giãn để hạn chế tình huống có thể “gây sốc” trên thị trường. Còn Ngân hàng Nhà nước vẫn từng bước thực hiện được định hướng