PVcomBank cho vay gói 10.000 tỷ

PVcomBank cho vau gói 10.000 tỷ

Vay mua ôtô, lãi suất ưu đãi là 6,8%/năm trong 6 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 24 tháng, 7,99% trong 12 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 36 tháng.

PVcomBank cho vau gói 10.000 tỷ

PVcomBank cho vau gói 10.000 tỷ

Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa thông báo triển khai gói tín dụng quy mô 10.000 tỷ đồng đến 31/12/2017, lãi suất từ 6,8%/năm.

Cụ thể, chương trình được PVcomBank triển khai xuyên suốt từ 1/1/2017 đến hết 31/12/2017, dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua nhà đất thông thường, vay mua nhà dự án, vay mua ôtô, vay kinh doanh và vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo.

Các mức lãi suất và chính sách ưu đãi được PVcomBank xác định cụ thể ở từng nhu cầu vay, thuộc các lĩnh vực và các kỳ hạn khác nhau.

Với khách vay mua nhà thổ cư, lãi suất cho vay ưu đãi 7,99%/năm trong 12 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 36 tháng trở lên, hoặc 6,8%/năm trong 6 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Nếu vay mua nhà dự án, PVcomBank áp lãi suất ưu đãi 7,99%/năm trong 18 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 48 tháng trở lên, 6,99%/năm trong 12 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 36 tháng trở lên, 6,8%/năm trong 6 tháng với khoản vay có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, lãi suất ưu đãi 7,99%/năm trong 3 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn dưới 12 tháng, 7,99% trong 6 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, 6,8%/năm trong 6 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên và 7,99% trong 12 tháng đầu với khoản vay có kỳ hạn từ 36 tháng trở lên.

Bà Nguyễn Thuý Hạnh, Giám đốc khối khách hàng cá nhân PVcomBank cho biết: “Thông qua chương trình này, với mức lãi suất cạnh tranh, PVcomBank kỳ vọng sẽ góp phần kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng năm 2017. Về phía ngân hàng, sẽ giúp phát triển dư nợ cá nhân trung dài hạn một cách hiệu quả và đảm bảo”.

Theo vneconomy.vn