Hải quan chưa đạt chỉ tiêu ngân sách

Hải quan chưa đạt chỉ tiêu ngân sách

Dự toán năm 2016 được xây dựng trên các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô GDP đầu năm dự báo là 6,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%. Trong khi đó, thực tế GDP năm 2016 tăng thấp hơn mục tiêu đề ra, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng khoảng 7%, do đó ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách của ngành Hải quan.

Sáng ngày 27/12, Tổng cục Hải quan đã phát đi thông tin kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2016 của ngành.

Cụ thể, năm 2016, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 270.000 tỷ đồng. Trong đó, thu từ thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là 91.000 tỷ đồng, riêng thu từ thuế giá trị gia tăng là 179.000 tỷ đồng.

Tính từ ngày 1 – 25/12, ngành Hải quan đã thu được 21.338 tỷ đồng và ước thu cả tháng 12 đạt khoảng 26.000 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính lũy kế số thu ngân sách Nhà nước năm 2016 của ngành Hải quan đạt 266.152 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày làm việc trong năm 2016 thu được 1.255 tỷ đồng và tổng số thu của ngành Hải quan khoảng 98% dự toán cả năm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do đi vào giai đoạn giảm thuế nhập khẩu sâu và rộng, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu đã chuyển hướng thị trường nhập khẩu từ thị trường có thuế suất thuế nhập khẩu cao sang thị trường có thuế suất thuế nhập khẩu thấp.

Theo vneconomy.vn